พล.ท.ดิเรก บงการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ส.ค. ๖๕ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑) อาคาร ๑ ชั้น ๔ บก.ทบ. เวลา ๐๙๐๐

Close Menu
error: Content is protected !!