พล.ท.​ ดิเรก​ บงการ​ จก.ขว.ทบ.​ ได้กรุณา​อนุมัติ​ให้​ รร.ขว.ทบ.​ จัด​ นนส.​ จำนวน​ ๑๐ นาย​ เพื่ออำนวยความสะดวกให้​กับโรงเรียน​ที่มาร่วมกิจกรรมวาดภาพถ่ายทอดพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะ “ทศมินทราภิรมย์” คลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Close Menu
error: Content is protected !!