รร.จปร. ได้จัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกราบบังคมทูลเชิญ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน และ พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ร่วมเป็นเกียรติไปร่วมงาน​ และร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาฯ พร้อมวางพานพุ่มถวายสักการะ​พระบรมราชานุสาวรีย์​ ร.๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ส.ค. ๖๕

Close Menu
error: Content is protected !!