พล.ต.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. ต้อนรับคณะ นทน.หลักสูรต Philippine Army Sergeant Major Course (PASMC) รุ่นที่ ๐๘-๒๐๐๒ ฟังการบรรยายสรุป ณ บก.ทบ. และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ บก.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๙ ส.ค. ๖๕ ณ บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!