พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ.ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๗๐๐ – ๐๘๓๐ ณ บก.ทบ

Close Menu
error: Content is protected !!