พล.ท. ดิเรก บงการ และ หน.นขต.ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. ต้อนรับคณะทำงานด้านการข่าวของ สนผ.กห. โดยมี พล.ท. มาโนช อ้นจันทร์ หัวหน้าคณะฯ เดินทางมาประสานความร่วมมือด้านการข่าวกับ ขว.ทบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ. (๑)

Close Menu
error: Content is protected !!