พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. นำข้าราชการกรมข่าวทหารบก ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรวิไชยยชาญ คณะครูอาจารย์ และผู้แทนหลักสูตร ปบก.รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ทำบุญถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์วัดชนะสงคราม จำนวน ๙ รูป และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรรูป กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตปึที่๑๓๗ ของพระองค์ท่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ส.ค. ๖๕ ณ รร.ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!