พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานใน พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ส.ค. ๖๕ ณ บริเวณลานห้องอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!