พล.ต.​ วัชรินทร์​ มุทะสิทธุิ์​ ที่ปรึกษา​พิเศษ​ (ผู้แทน​ จก.ขว.ทบ.)​ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันสถาปนา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ ๒๘ และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาโรงเรียน เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ส.ค. ๖๕ ณ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ พระราชวังพญาไท

Close Menu
error: Content is protected !!