พล.ต.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขัน และชมการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และทักษะแม่ไม้มวยไทย ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๔๐๐ ณ ศพก.ทบ. (สนามมวยลุมพินี)

Close Menu
error: Content is protected !!