พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. นำกำลังพลกรมข่าวทหารบกทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒ ก.ย. ๖๕ ณ สวนทศมินทราภิรมย์

Close Menu
error: Content is protected !!