พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ,พล.ต.กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. และ พล.ต.สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. นำคณะต้อนรับ และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ทบ. – ทบ.กล.ต. ครั้งที่ ๙ เมื่อวันอังคารที่ ๖ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๘๐๐ ณ กรมข่าวทหารบก

Close Menu
error: Content is protected !!