พล.ต.กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. นำคณะ ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ เข้ารับมอบนโยบายของ ผบ.ทบ. และร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี ระหว่างเวลา ๑๘๓๐ – ๒๐๐๐ ณ บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!