พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับยศสูงขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!