พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 5 เมือวันอังคารที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ แหล่งข่าวสมาคมทหารการข่าว รร.ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!