พล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. เป็นประธานในการประชุมประสานงานด้านการข่าว ประจำเดือน ต.ค. ๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ. (๑) กรมข่าวทหารบก

Close Menu
error: Content is protected !!