พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายพันทหารการข่าว รุ่นที่ ๓๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ รร.ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!