พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ประธานคณะกรรมการ ,พล.ต. วัชรินทร์ มุทะสินธุ์ ที่ปรึกษา จก.ขว.ทบ. และพล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. เลขานุการคณะกรรมการฯ นำคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจ และตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยคลัง สพ.ทบ. (คลังแสงที่ ๒) จว.ล.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ ณ คลังแสงที่ ๒ จังหวัด ลพบุรี

Close Menu
error: Content is protected !!