นาย Mark Gooding ออท.สหราชอาณาจักร/ไทย เชิญ ผบ.ทบ. เสธ.ทบ. และ จก.ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากสงครามและกรณีพิพาทต่าง ๆ เนื่องในวันรำลึกทหารผ่านศึก (Remembrance Day) เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๕ เวลา ๑๐๕๐ ณ The British Club ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก

Close Menu
error: Content is protected !!