พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีการมอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต ให้แก่ทายาทของ ร.อ. วิรัติ ผู้ช่วยรอด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ลานอเนกประสงค์ ขว.ทบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!