พล.ต. David Neo ผบ.ทบ.สป. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทบ. และหาข้อราชการ โดยมี รอง ผบ.ทบ., ปธ.คปษ.ทบ., ผช.ผบ.ทบ.(1) , ผช.ผบ.ทบ.(2), เสธ.ทบ., หน.คณะ ฝสธ. ประจำผู้บังคับบัญชา, รอง เสธ.ทบ.(2), มทภ.1, จก.ขว.ทบ., จก.ยก.ทบ. และ ผบ.พล.ร.9 เข้าร่วมการสนทนาฯ ณ ห้อง จปร. ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์ ทบ. เฉลิมพระเกียรติ บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!