พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗๐๐ ณ บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!