พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมงานพิธีแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล IGP Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 โดยมี รมว.กก. และ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗๐๐ ณ บริเวณพี้นที่ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!