ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. เป็น หน.คณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่ ทภ.3 (จว.พ.ล., จว.ช.ร., จว.ช.ม. และ จว.ม.ส.) โดยมี พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ร่วมคณะตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. – ๑ ธ.ค. ๖๕

Close Menu
error: Content is protected !!