พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. เป็นผู้แทน ขว.ทบ. เข้าร่วมงานวันวีรไทย ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ๒๔๘๔ โดยมี ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Close Menu
error: Content is protected !!