พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันสถาปนา ขว.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๒ และวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ ๓๔ ในวันศุกร์ที่ ๙ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐ ณ บริเวณด้านหลังพระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

Close Menu
error: Content is protected !!