พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ร่วมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสนามของ กกล.สุรสีห์ ณ จว.ก.จ. และ จว.ร.บ. โดยมี ผบ.ศปก.ทบ. เป็น หน.คณะฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๐๖๓๐ – ๑๗๐๐

Close Menu
error: Content is protected !!