พ.อ. วิโรจน์ หนูลอย รองผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์ นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมของ ทบ. ในการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๕๓๐ – ๑๖๐๐ ณ พระอุโบสถ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

Close Menu
error: Content is protected !!