พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพลกรมข่าวทหารบก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้อง ๒๒๑ กองบัญชาการกองทัพบก

Close Menu
error: Content is protected !!