พล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. นำคณะ ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีลงนามตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง กองทัพบก และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมี เสธ.ทบ. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารศรีสิทธิสงคราม

Close Menu
error: Content is protected !!