พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสนามของหน่วยในพื้นที่ จว.อ.บ. และ จว.น.ม. เขตพื้นที่ ทภ.๒ โดยมี ผบ.ศปก.ทบ. เป็น หน.คณะฯ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๐๕๓๐ – ๑๘๑๐

Close Menu
error: Content is protected !!