พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๙ ณ ห้องอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!