พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. ประธานในพิธี นำ หน.นขต.ขว.ทบ. และ กำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่ง ขว.ทบ. เป็นเจ้าภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๕๐๐ ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!