พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ,รอง จก.ขว.ทบ. ,ผอ.สนข.ขว.ทบ. ,ผอ.สวส.ขว.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีทำบุญกำแพงแห่งความระลึกถึง (Memorial Wall) และพิธีรำลึกถึงวีรชนผู้เสียสละในภารกิจของ ทบ. โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ม.ค. ๖๖ บริเวณ อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ และอาคาร ๑ บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!