พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. ร่วมงานวันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ปีที่ ๑๒๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ม.ค. ๖๖ ณ กรมแพทย์ทหารบก

Close Menu
error: Content is protected !!