พ.อ. Stephen Fomiatti (สตีเฟ่น ฟอมมีอาที่) ผชท.ทหาร ออสเตรเลีย/ไทย เข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาตำแหน่งกับ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งแนะนำ น.อ. Ritchie Cunningham (ริทชี่ คันนิ่งแฮม) ผชท.ทหาร ออสเตรเลีย/ไทย (ท่านใหม่) เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ม.ค. ๖๖ โดยมี เสธ.ทบ., จก.ขว.ทบ., จก.ยก.ทบ. และ ผอ.สวส.ขว.ทบ. เข้าร่วมฯ ณ บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!