พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ม.ค. ๖๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ๑ รร.ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!