พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ได้เข้าร่วมงานวันสถาปนา ทภ.๑ ครบรอบปีที่ ๑๑๓ โดยมี นรม. เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ม.ค. ๖๖ เวลา ๐๖๓๐ ณ บก.ทภ.๑

Close Menu
error: Content is protected !!