พล.ต.กำชัย วงศ์ศรี รอง.จก.ขว.ทบ.ประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.นขต.ขว.ทบ. และกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่ง ขว.ทบ. เป็นเจ้าภาพ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๕๐๐ ณ หองประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!