พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. และพล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกวันทหารผ่านศึก โดยมี ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ กำแพงอนุสรณ์กองทัพบก

Close Menu
error: Content is protected !!