เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๖ พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก มอบถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัลชนะเลิศ ให้กับทีมกีฬาฟุตบอลอาวุโส ทบ. กลุ่ม ๘ (ทบ.ส่วนกลาง) ซึ่ง ขว.ทบ. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พื้นที่ ทภ.๒ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี พ.ต. ธนสัณฑ์ อินทร์จงจิต นกง.รร.ขว.ทบ. เป็นผู้ควบคุมทีมฯ

Close Menu
error: Content is protected !!