ระหว่าง ๒๒ – ๒๔ ก.พ. ๖๖ พล.ต. พันแสง บุนพัน รอง หน.กรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาว (เทียบเท่า ผบ.ทบ.) พร้อมภริยา และคณะ เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของ ทบ. โดยได้เข้าเยี่ยมคำนับ และพบหารือกับ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. และคณะ ผบช. ของ ทบ. ทั้งนี้ พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. พร้อมภริยา และกำลังพล ขว.ทบ. ได้ร่วมให้การต้อนรับตลอดการเดินทางฯ โดยมี พล.ต.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. เป็นนายทหารเกียรติยศ

Close Menu
error: Content is protected !!