พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร (ยามปกติ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กรมข่าวทหารบกเป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ “พุทธโอวาท 3” เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก

Close Menu
error: Content is protected !!