พล.ต. ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. ประธานในพิธี นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่ง ขว.ทบ. เป็นเจ้าภาพ ในวันอังคารที่ ๙ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๕๐๐ ณ ห้องประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!