พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 6, พิธีไหว้ครู และประดับเครื่องหมายเหล่า ขว. ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖ ณ แหล่งสมาคมทหารการข่าว รร.ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!