พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรเสมียนประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๒๙ – ๐๙๔๙ ณ ห้องประชุม รร.ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!