พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับยศสูงขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๒๐ – ๑๐๐๐ ณ ห้องลานอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!