ผชท.ทหาร ปากีสถาน/ไทย และคณะ ขอเข้าเยี่ยมคำนับ จก.ขว.ทบ. เพื่อหารือข้อราชการ โดยมี พล.ต.กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!