เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๖ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. (ผู้แทน) เข้าร่วมพิธีวันสถาปนา สพ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๒๑ ณ กองบัญชาการ สพ.ทบ. โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ

Close Menu
error: Content is protected !!