พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่าง ทบ. – ทบ.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ส.ค. ๖๖ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๖๐๐ ณ กรมข่าวทหารบก

Close Menu
error: Content is protected !!